Links Profile Rewind Home Beatrice
سیزدهمیش
جمعه بیست و چهارم مرداد 13933:13
󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁󾀁                  、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、、`、、          ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭوووﻭﻥ ヽ、ヽ``、、、          `、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、          ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、          `、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ          ヽ、ヽ、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ          ヽ、ヽ``、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、ヽ``、、          `、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ`、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ          ﭼﺸﺎﻡ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻮووﺭﻩ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑووﻮﻥ 、ヽ`、ヽ、ヽ`          `、、`、、ヽ`、`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ          `、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          ﺧﺎﻃﺮﺍااﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺍﺭﻭووﻡ ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、、ヽ          `、ヽヽヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ امرووز ، به ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﻭوووﻥ 、ヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ          `、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ          `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、          󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂󾀂

 

"23 مرداد 93 بارون امشب خیلی خاص"

 

محمد
دوازدهمیش...
یکشنبه نوزدهم مرداد 139319:40
گمان مـے ڪردم وقتے نبـاشـم دلت مـے گیــرد. . . امـــا دیــدم نہ بــدون مـن شـــادتــرے ، شـلوغ تـرے ، صـدای قهقـه خـنده هـایـت تا اینجـا هم شنیـده مــے شـود. . . گـویــــا مـــــــــــــــــــــــن سـدّ راهـت بـوده ام تــــــــــو دیگـر آزادے آزادے ات مبـارڪ. . . .

محمد
مخاطب خاص
پنجشنبه شانزدهم مرداد 139312:13
مخاطب خاص: 15 مرداد 93 پارکینگ خونتون ساعت نه تا ده شب یادت نره حرفایی که تو زدیو من زدم ..ولی کنارش هرچی رو خواسی فراموش کنی ماه رمضون امسالو هم فراموش  نکن..فقط منتظر بودی ی روزی از من ی چیزی پیدا کنی واس توجیح رفتنت. باشه مبارکت باشه... خدافظ

محمد
یازدهمیش
سه شنبه دهم تیر 139314:13
یه وقتا میبازی که فقط
از بازی بری بیرون ...!!


 

آرامشم این روزها....
مدیون همین انتظاریست که دیگر از کسی ندارم....

الان ساعت 4:27 دقیقس ۱۴ تیر ۱۳۹۳.... باورم نمیشه هنوز که نیست 

محمد
مخاطب خاص
شنبه هفتم تیر 139314:41
مخاطب خاصــ :

مے ﺩﺍﻧﻢ !!
ﺣﺴﺶ مے ﮐﻨﻢ
ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮے هستے ..ﺑﺎﺵ !
ﺣﺴﺎﺩﺕ نمے ﮐﻨﻢ
ﺍﺻﻼ ...
فلسفہ ے ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ !
ﺍﺻﻼ فلسفہ ے ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ !
بہ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ ...
ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ مے ﮐﻨﺪ ...
یکے ﺭﺍ ﺑﺮﺍے ﻣﺎﻧﺪﻥ ...
ﻭ یکے ﺭﺍ ﺑﺮﺍے ﺭﻓﺘﻦ !
ﻋﺸﻖ یعنے ...
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ...
ﻧﺒﻮﺩﻥ ...
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ...
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﻬﻢ ِﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺷد
ﻭ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ
بے ﺧﯿﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ
ﮔﻔﺘﻢ !!
ﻣﻦ شکاک ﻧﯿﺴﺘﻢ ...
ﻭلے حسودم !!
ﻭ حسادت ﺩﺍﺭﻡ بہ ﻋﺸﻘﺶ
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ...
کہ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ...
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ...
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ...
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﺸﺪ !
بے ﺧﯿﺎﻝ ِ فلسفہ ے ﻋﺸﻖ ﺷﻮ 
ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩ !
ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩ ...
ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ! 
کہ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ...
همیشہ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ...

(ماه رمضون 93 رو هیچوقت فراموش نمیکنم ..بهونت ... رفتنت...تنهایی سحری خوردن..افطار کردن...هییی)

 

محمد
این اخرین قهرمون بود که آشتی نداشت.. !!
سه شنبه بیست و هفتم خرداد 139323:21
من معجزه نبودم ، تو هم نبودی ، اما 

اما باید برای هم اتفاق می افتادیم تا من خیلی چیز ها رو یاد بگیرم ....

یاد گرفتم میتوان هر روز لاف عاشقی زد ولی عـــــــاشق نبود.....

یاد گرفتم برای هیچ کس غرورم را زیر پا نگذارم....

یاد گرفتم به هیچ کس وابسته نشم ، و قلبم را زیر پا نگزارم...

یاد گرفتم به چشمانم اعتماد نکنم...

یاد گرفتم همه خوب و خاص نیستن...

یاد گرفتم همه حرف ها راست نیست ...

 

این اخرین قهرمون بود که آشتی نداشت .....

 

                                                                             امضا: محمد 

                                                                                خرداد 93

 

the end s & m june 2014

محمد
بیا دوتا دوست معمولی باشیم..هه!!!
سه شنبه بیست و هفتم خرداد 139313:37
بعضی از واژه هادر ظاهر معنی خوبی دارند ولی در دایره لغات من جز ''واژگان ممنوعه'' محسوب میشوند

''دوست معمولی'' واژه سنگینی است،لاکردار هزار معنی دارد، یعنی بیا بنشین در لیست انتظار ،شاید کسی

انصراف داد، انوقت تو بیا یعنی بیا خودت را به خریت بزن  ، یعنی چه خوب است که من تورا اینگونه بازی دادم

یعنی تو برای من حکم ضرب المثل ''نو که بیاد به بازار کهنه میشه دل ازار'' را داری یعنی الان بوی نو بودن به

مشامم میرسد و ای کاش فقط همین دل ازردن بود فقط هزار برچسب به پیشانیت میچسبانند فقط به این دلیل

که تو زیادی ''دوستش داری''  که خیالش راحت است تو همینجا هستی  که نه اهل خیانتی ، نه دروغ ،

نه حتی دودره بازی

ای کاش خدا به جای این همه''غرور'' کمی لیاقت میداد عزیزم ، کمی انصاف ، ناراحت نشوی ،

حقیقت همیشه برای تو سخت و درک ان مشکل بود....

 


 

مخاطب خاص: هه.... تو که میری تو لاینت مینویسی پسر حرمت داره اشکشو نباید در اورد  خوب پاینشم

بنویس خود بیشرفت که هر شب بغضی ی پسرو شکستی...هیییی روزی که اومدی تو زندگیم همین حرفا رو

برای من زدی که باخودم گفتم تو خاصی تو باهمه فرق داری...ولی واقعا پشیمونم کردی واقعا ...

برو باش واسه ادمای غریبه لاینت و باهمونا زندگی کن...دیگه ی ذره هم جایی نداری تو زندگیم،وبم،لاینم،فکرم

همینـــــ

 


 

 

محمد
دهمیش
یکشنبه یازدهم خرداد 139318:28
هیچوَقت نِمیبَخشَمِت
بِخاطرِ زَمانهایی که بایَد میبوُدی و نَبوُدی
بِخاطِرِ روُزهایی که بی دَلیل آزارَم دادی
بِخاطِرِ شَبهایی که بَرات اَشک ریختَم و نَدیدی
بِخاطِرِ حِسّی که به بازیش گِرِفتی
بِخاطِرِ تَمومِ بی تَوَجهی هات
بِخاطِرِ بُغضهایی که بایَد دَرکِشون میکَردی و نَکَردی
بِخاطِرِ تَمومِ فَریادهایی که نَشنیده گِرِفتی
بِخاطِرِ اِشتباهاتی که اَزشون گِلِه کَردَم و نَفَهمیدی
بِخاطِرِ غُروُرِ شِکَسته ـِم
نِفرینِت نِمیکُنَم، چون دوست دارم
امّا اَز خُدا میخوام که هیچوَقت کَسی به اَندازه ی مَن دوستِت نَداشته باشه
اَز خُدا میخوام که روزی کَسی تَمومِ کارهایی که با دِلَم کَردی رو با دِلِت بکنه
هَمیـــن...
نقطه سر قبر

محمد
هشتمیش...
سه شنبه ششم خرداد 139323:50
مخاطب خاص: ههــــــــــــــــــــــــــ

به سلامتی من...

که میدونستم با کسی دوست شده 

گفتم زیادی بد بینیم ...

به سلامتی بدبینی... که هیچ وقت بد ندید فقط واقعیتو دید....


 

لعنت به او که حاصل اعتمادم به او انداختن یک قرص سردر قبل از سرکشیدن لیوان اب اخر شبم بود 


 

نگران شب هایم نباش....

تنها نیستم....

بالِشم....هق هق سکوتم 

لرزش دستانم ...

همه هستند ...نگران نباش....

لعنتی ....


 

خوشحالم ...

خوشحالم ازین که به کسی باختم که با خیانت شکستم داد 

 

محمد
هفتمیش...
یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 13931:25

حرفام زیاده واسه گفتم الان خیلی خستم .... میام میتوسسم ...حالم اصلا خوب نیست ..شب بخیر


به سلامتـی کسـی کــه دیگه بهش زنگ نمیزنیم ولی اگه بفهمیم خطش خاموشه دق میکنیم

به سلامتــی اونی کــه تا اخر عمـرت از قلبت بیرون نمیره ولی مجبوری از زندگیت بندازیش بیــرون

به سلامتــی اونایی که یــه روز بـــدون ما نمیتونستن، الان یه روز بــاما نمیتونن

به سلامتی اونی ک رفتو تنهام گذاشت، ولی هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه!

و آخر از همه که خیلی برا خودم درد داشت و همیشه با خودم میگم :

به سلامتی ما زشتا که اگه نبودیم اون خوشگلاش دیده نمیشدن تا تو به اونا پا بدی 

محمد